Kontakt

         info@tophandry.sk                      

webshop www.tophandry.sk prevádzkuje spoločnosť 

BRANDEX, s.r.o.
IČO: 35 789 280
IČ DPH: SK2020256777


Fakturačná adresa:
Narcisová 1
821 01 Bratislava


Prevádzka (odberné miesto):
Stará vajnorská 37
831 04 Bratislava